Wynagrodzenie

Wynagrodzenie podlega indywidualnym negocjacjom w zależności od stopnia złożoności sprawy, ilości sporządzonych dokumentów, nakładu pracy, czasochłonności przygotowania wniosków restrukturyzacyjnych i opinii, zakresu zlecenia (upadłość czy restrukturyzacja)

  • wynagrodzenie ryczałtowe – jednorazowo wynagrodzenie za czynności doradztwa restrukturyzacyjnego
  • godzinowe – wysokość wynagrodzenia uzależnione jest od ilości przepracowanych godzin, przeznaczanych do wykonania określonego zadania
  • miesięczne – przy zawarciu umowy o wykonywanie czynności nadzorcy układu