Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA

Pan Piotr Krzyżanowski swoje obowiązki wykonywał z należytą starannością oraz regułami sztuki. Ponadto, pomimo wysokiego skomplikowania prowadzonej sprawy, pojawiające się problemy rozwiązywał szybko wykazując się dużą wiedzą merytoryczną. W efekcie pozwoliło to na zakończenie procesu likwidacji.

W konsekwencji pracę Likwidatora oceniamy jako bardzo dobrą.

Zobacz dokument z referencjami