Spółka jawna „Malkolm” Z. Maliński, P. Karpiesiuk

Piotr Krzyżanowski jako likwidator spółki, wykazał się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie prowadzenia spraw spółki w okresie likwidacji.

Swoje czynności wykonywał sumiennie i z należytą starannością. Jego działania cechowały się dużą odpornością na stres, umiejętnością działania pod presją czasu i nacisków nieformalnych, a także zdecydowania w podejmowaniu decyzji i umiejętnością zorganizowania sobie pracy w warunkach indywidualnego stanowiska pracy.

Zobacz dokument z referencjami