Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Szczęśliwa Osada”

Pan Piotr Krzyżanowski jako likwidator spółdzielni wykazał się zdolnościami organizacyjnymi i zdecydowaniem w podejmowaniu decyzji. Posiada dużą wiedzę merytoryczną.

Prace likwidatora oceniamy, jako bardzo dobrą.

Zobacz dokument z referencjami