Sp. z o.o. „JUTOR”

Piotr Krzyżanowski swoje czynności wykonywał w sposób profesjonalny i sumienny, wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi.

Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością.

Zobacz dokument z referencjami