Ministerstwo Zdrowia – „Krajowe Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne”

Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością.

Do pracy Pana Piotra Krzyżanowskiego na stanowisku likwidatora nie wniesiono żadnych uwag.

Zobacz dokument z referencjami