Referencje

Spółka jawna „Malkolm” Z. Maliński, P. Karpiesiuk

Piotr Krzyżanowski jako likwidator spółki, wykazał się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie prowadzenia spraw spółki w okresie likwidacji. Swoje czynności wykonywał sumiennie i z należytą starannością. Jego działania cechowały się dużą odpornością na stres, umiejętnością działania pod presją czasu i nacisków nieformalnych, a także zdecydowania w podejmowaniu decyzji i umiejętnością zorganizowania sobie pracy w warunkach […]

Sp. z o.o. „JUTOR”

Piotr Krzyżanowski swoje czynności wykonywał w sposób profesjonalny i sumienny, wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi. Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością.

Ministerstwo Zdrowia

Pan Piotr Krzyżanowski swoje czynności wykonywał w sposób profesjonalny i sumienny, wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi. Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Szczęśliwa Osada”

Pan Piotr Krzyżanowski jako likwidator spółdzielni wykazał się zdolnościami organizacyjnymi i zdecydowaniem w podejmowaniu decyzji. Posiada dużą wiedzę merytoryczną. Prace likwidatora oceniamy, jako bardzo dobrą.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA

Pan Piotr Krzyżanowski swoje obowiązki wykonywał z należytą starannością oraz regułami sztuki. Ponadto, pomimo wysokiego skomplikowania prowadzonej sprawy, pojawiające się problemy rozwiązywał szybko wykazując się dużą wiedzą merytoryczną. W efekcie pozwoliło to na zakończenie procesu likwidacji. W konsekwencji pracę Likwidatora oceniamy jako bardzo dobrą.

Ministerstwo Zdrowia – „Krajowe Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne”

Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością. Do pracy Pana Piotra Krzyżanowskiego na stanowisku likwidatora nie wniesiono żadnych uwag.