Oferta

Oferta kancelarii obejmuje świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno prawnej. Składa się na nią zarówno analiza stanu prawno -finansowego przedsiębiorcy , doradztwo , prowadzenie negocjacji i dozór nad procesem restrukturyzacji , jak również sporządzenie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego , bądź o ogłoszenie upadłości. Kluczową kwestią skutecznego reprezentowania interesów klienta , a w konsekwencji jego zadowolenie jest indywidualne podejście do każdej ze spraw.

Zakres usług świadczonych w kancelarii:

 • udzielanie porad w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • wydawanie opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • udzielanie porad w sprawie możliwości restrukturyzacji w tym rozwiązań wynikających z Prawa restrukturyzacyjnego
 • udzielanie informacji o możliwościach ekonomicznych związanych z pozyskiwaniem nowego finansowania w tym pomocy publicznej
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwych kierunków działań naprawczych
 • wsparcie w negocjacjach z wierzycielami
 • doradztwo w zakresie poszczególnych czynności zmierzających do poprawy ekonomicznej podmiotu gospodarczego
 • udzielanie informacji co do odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej za nie złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • sporządzanie planów restrukturyzacyjnych
 • sporządzanie wniosków restrukturyzacyjnych i o ogłoszenie upadłości
 • zawieranie umów o nadzór nad przebiegiem postępowania układowego