O kancelarii

Piotr Krzyżanowski
– Doradca Restrukturyzacyjny nr licencji 38

o-kancelarii-piotr-krzyzanowskiPiotr Krzyżanowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992 roku wykonuje zawód syndyka , nadzorcy sądowego. zarządcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, od 1 stycznia 2016 roku doradcy restrukturyzacyjnego. W 2009 roku zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości na licencję syndyka – obecnie doradcy restrukturyzacyjnego.
Ponadto pełni funkcję likwidatora sądowego i kuratora podmiotów gospodarczych.