Wynagrodzenie

Wynagrodzenie podlega indywidualnym negocjacjom w zależności od stopnia złożoności sprawy, ilości sporządzonych dokumentów, nakładu pracy, czasochłonności przygotowania wniosków restrukturyzacyjnych i opinii , zakresu zlecenia ( upadłość czy restrukturyzacja).

1. wynagrodzenie ryczałtowe – jednorazowo wynagrodzenie za czynności doradztwa restrukturyzacyjnego

2. godzinowe – wysokość wynagrodzenia uzależnione jest od ilości przepracowanych godzin, przeznaczanych do wykonania określonego zadania

3. miesięczne – przy zawarciu umowy o wykonywanie czynności nadzorcy układu