Restrukturyzacja

Może przebiegać bezproblemowo

Przekonaj się

Kompleksowa obsługa w zakresie

restrukturyzacji zobowiązań i procedur upadłościowych

Dowiedz się więcej

O kancelarii

Nazywam się

Piotr Krzyżanowski

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992 roku wykonuje zawód syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy sądowego, obecnie doradcy restrukturyzacyjnego. W roku 2009 zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości na licencję syndyka – obecnie doradcy restrukturyzacyjnego.

Ponadto wykonuję czynności likwidatora sądowego i kuratora podmiotów gospodarczych.

Więcej o kancelarii

Doświadczenie i kompetencje

strona-glowna

Oferta kancelarii

Oferta naszej kancelarii obejmuje kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzania restrukturyzacji zobowiązań oraz procedur upadłościowych. Składa się na nią zarówno analiza i doradztwo, jak i prowadzenie negocjacji, dozór nad przebiegiem procedury od etapu przygotowania aż po rozstrzygnięcie, sporządzanie planów restrukturyzacyjnych, wniosków, umów, opini itd.

Zobacz pełną ofertę

Korzyści wynikające
z restrukturyzacji:

  • uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika i jego zlikwidowania,
  • umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zobowiązań w drodze zawarcia układu z wierzycielami przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego z inicjatywy dłużnika bez konieczności zgody wierzycieli,
  • naprawa przedsiębiorstwa dłużnika przywracająca mu zdolność pokrywania bieżących zobowiązań,
  • generowanie nadwyżki przychodów nad kosztami wykonywania przewidzianej układem spłaty wierzycieli,
  • odzyskanie zdolności do konkurowania na rynku.
12
lata doświadczenia
30
postępowań upadłościowych
42
postępowania likwidacyjne i kurtaroskie

Nasi klienci

Piotr Krzyżanowski jako likwidator spółki, wykazał się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie prowadzenia spraw spółki w okresie likwidacji. Swoje czynności wykonywał sumiennie i z należytą starannością. Jego działania cechowały się dużą odpornością na stres, umiejętnością działania pod presją czasu i nacisków nieformalnych, a także zdecydowania w podejmowaniu decyzji i umiejętnością zorganizowania sobie pracy w warunkach […]

Zobacz dokument z referencjami

Piotr Krzyżanowski swoje czynności wykonywał w sposób profesjonalny i sumienny, wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi. Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością.

Zobacz dokument z referencjami

Pan Piotr Krzyżanowski swoje czynności wykonywał w sposób profesjonalny i sumienny, wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi. Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone sprawnie i z należytą starannością.

Zobacz dokument z referencjami

Pan Piotr Krzyżanowski jako likwidator spółdzielni wykazał się zdolnościami organizacyjnymi i zdecydowaniem w podejmowaniu decyzji. Posiada dużą wiedzę merytoryczną. Prace likwidatora oceniamy, jako bardzo dobrą.

Zobacz dokument z referencjami

Pan Piotr Krzyżanowski swoje obowiązki wykonywał z należytą starannością oraz regułami sztuki. Ponadto, pomimo wysokiego skomplikowania prowadzonej sprawy, pojawiające się problemy rozwiązywał szybko wykazując się dużą wiedzą merytoryczną. W efekcie pozwoliło to na zakończenie procesu likwidacji. W konsekwencji pracę Likwidatora oceniamy jako bardzo dobrą.

Zobacz dokument z referencjami
Zobacz wszystkie referencje klientów